Externe vertrouwenspersonen (van aangesloten scholen Kindwijs):

  • Mevrouw A Pellenkoft (Anita):  06-10097476
  • Mevrouw M. Vellinga (Mynke): 06- 50602639

Interne vertrouwenspersoon:

  • Jetty van Veelen: 0187-482110