Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersonen van aangesloten scholen Kindwijs:

  • Mevrouw A Pellenkoft (Anita):  06-10097476
  • Mevrouw M. Vellinga (Mynke): 06- 50602639