Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop ouders en leerkrachten elkaar spreken; de startgesprekken en de voortgangsgesprekken. Daarnaast houdt de leerkracht ouders op de hoogte van het wel en wee in de klas door regelmatig nieuws te delen via de app. 

Natuurlijk kan het nodig zijn dat ouders en leerkrachten elkaar vaker spreken. We houden als school erg van korte lijntjes; een (bel)afspraak is zo gemaakt. Om te voorkomen dat er teleurstellingen zijn en de verwachtingen helder zijn, is een communicatieprotocol opgesteld:

 • Ons uitgangspunt is: We zoeken altijd gezamenlijk het beste voor het kind!
 • We erkennen dat gedrag thuis en op school heel verschillend kan zijn.
 • We verwoorden niet alleen onze zorg, maar benoemen ook de positieve aspecten.
 • We zijn duidelijk richting elkaar over wat ieders verantwoordelijkheid is.
 • Als er iets speelt wat vragen of irritatie oproept, vragen we verheldering.
 • We bespreken geen conflicten, emoties of negatieve zaken via email, maar gebruiken de telefoon of vragen een gesprek aan. 
 • Gesprekken over het kind voeren we alleen met de eigen leerkracht. 
 • We maken een afspraak voor een gesprek, zodat de tijd voor beide partijen goed uitkomt.
 • School en ouders blijven altijd in gesprek. Geen communicatie is geen optie.
 • Komen ouders en leerkrachten er samen niet uit, dan schuift de intern begeleider en/of directie aan ter ondersteuning.
 • We spreken respectvol over school en leerkrachten en stimuleren ook het kind daarin. Ook leerkrachten spreken respectvol over ouders en hun kind en spreken daar niet met andere ouders over.
 • School bepaalt de regels op school. Ouders steunen school daarin ten allen tijde. Is er een verschil van inzicht, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. 
 • Leerkrachten informeren ouders regelmatig over het groepsgebeuren via een informatiebrief. Dit gebeurt minimaal één keer per maand.