Schooltijden:

Onze school werkt met ingang van het schooljaar 2020-2021 met het 5-gelijke dagen model. Alle dagen zijn gelijk! De schooldag begint om 8.30 uur en is om 14.00 uur afgelopen. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen

Gymrooster:

Alle groepen hebben een uur gym in de week. We maken daarvoor gebruik van zalen in de Staver en van de gymzaal naast OBS J.C. van Gent.