Schooltijden:

Onze school werkt met ingang van het schooljaar 2020-2021 het 5-gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat alle kinderen de lunch op school nuttigen. De schooldag begint om 8.30 uur en is om 14.00 uur afgelopen. Alle dagen zijn gelijk!

Gymrooster:

Alle groepen hebben een uur gym in de week. We maken daarvoor gebruik van zalen in de Staver en van de gymzaal naast OBS J.C. van Gent.