In januari 2016 is de laatste grote onderwijsinspectie geweest, waarbij we als school een voldoende scoorden. Via deze link kunt u alle info over meerdere jaren terugzien:

cijfers School met de Bijbel

De kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen geven tevens een positief beeld. De school werkt aan de aandachtspunten die er uit naar voren kwamen.