In januari 2016 is de onderwijsinspectie voor het laatst fysiek op school geweest voor een onderzoek. Hierbij hebben we als school opnieuw het basisarrangement gekregen en voldoen we aan alle inspectienormen. 

Via de onderstaande link kunt u ook het rapport van dit onderzoek vinden.

De kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen geven tevens een positief beeld. De school werkt aan de aandachtspunten die er uit naar voren kwamen.

In november 2020 heeft er een onderzoek op afstand plaatsgevonden in verband met corona. Dit onderzoek is opnieuw als voldoende bestempeld.

Via deze link kunt u alle informatie vinden over meerdere jaren.

cijfers School met de Bijbel