Wij willen de kinderen aan de hand van het Bijbels onderwijs wijzen op de noodzaak om met het gehele hart, verstand, ziel en alle kracht God lief te hebben boven alles, en de naaste als zichzelf. Om met de schepping verantwoordelijk en tot Gods eer om te gaan.

Ons opvoedingsdoel is, dat wij de kinderen willen helpen bij het vinden van een goede relatie tot God, de mensen, zichzelf en de natuur. Deze opdracht vinden we o.a. terug in de Tien Geboden, waar we ons naar hebben te richten. Door hen Gods Woord voor te houden en voorbeeldfiguur te zijn voor de leerlingen, worden zij zich bewust van hun verantwoordelijkheid en leren zij die te dragen overeenkomstig hun leeftijd en mogelijkheden. De school geeft hier allereerst gestalte aan in de dagelijkse praktijk in de groepen, in het besef dat wij, om dat hoge doel te bereiken, afhankelijk zijn van de zegen van God en het werk van de Heilige Geest.

We zien de school als verlengstuk van het gezin waarbij we het kind mogen vormen, leiden en begeleiden op weg naar een zelfbewuste volwassene. Onze taak is niet beperkt tot intellectuele vorming. Onze school wil de kinderen hiernaast ook sociaal-emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden laten ontwikkelen met als doel hen voor te bereiden op participatie in de maatschappij als bewuste burgers met een gezond zelfvertrouwen.

Ons onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Daarnaast zijn we van mening dat goed onderwijs is gebaseerd op recente inzichten. Het team kenmerkt zich als ‘professionaliserend’ en wenst leerlingen op te leiden voor de maatschappij van morgen. De Bijbel is onze leidraad in opvoedkundige doelen. Op onze school willen we een vertrouwde en veilige omgeving bieden aan zowel kerkelijke als onkerkelijke kinderen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding.