Nieuwsbericht

Actie Hulp Oost Europa groep 7/8

Door Karin Tieleman-Van Veen

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen zorg dragen voor hun naasten. Onder andere rondom Kerst wordt hier aandacht aan besteed. Dit jaar hebben groep 7 en 8 actie gevoerd voor de stichting HOE (Hulp Oost-Europa). De missie van deze stichting is om christelijke gemeenten in Oost-Europa te helpen om inhoud te geven aan de Bijbelse opdracht: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

Voordat de actie begon, hebben de leerlingen een voorlichting gehad over het werk van de stichting. De voorlichtster (Jannemarie Breen) wist op boeiende wijze de leerlingen mee te nemen naar het land Roemenië. Ze nam ons in gedachten mee naar een kindertehuis waar ze een aantal jaren geleden heeft gewerkt als vrijwilliger. De kinderen ontvangen daar extra onderwijs, ze krijgen een maaltijd en hebben een plek waar ze zich kunnen opwarmen. In het weekend en vakanties gaan deze kinderen naar hun eigen ouders. Om er voor te zorgen dat deze kinderen in de kerstvakantie thuis ook genoeg eten hebben, wordt het geld dat wij hebben opgehaald gebruikt om voedselpakketten uit te delen op de dag voor de kerstvakantie.

Om geld voor deze stichting in te zamelen, hebben de leerlingen kerststukjes en toeven verkocht. Deze hebben we woensdag 15 december met alle leerlingen van groep 7 en 8 gemaakt. Daarnaast  hebben de leerlingen iriskaarten gemaakt en verkocht.

Met dit alles is het mooie bedrag van €1000 euro opgehaald. Wij willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken, niet vergetend dat God het is die ons dit gegeven heeft.