De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen.

Uit de groepen 5 t/m 8 zitten er van elke groep twee leerlingen in de leerlingen raad.

Met elkaar denken ze na over de gang van zaken op school. Hierbij geven ze hun mening richting het team van de school. Hierin betrekken ze ook de andere leerlingen uit hun groep en leerlingen van de groep 1 t/m 4. 

Per schooljaar zijn er ongeveer 5 vergaderingen.

Meester Keijzer is vanuit het team bij elke vergadering aanwezig.